Rittreglement.

Roserittet er et NCF rankingritt for klassene M/K 15/16, junior og senior, og arrangeres ihht. NCF’s lover og regler, gjeldende trafikkregler, og vegvesenets nye sikkerhetsforskrifter. Brudd på trafikkregler og forskrifter, for eksempel kryssing av gul linje mellom felt, kan medføre disking, deplassering og bøter i henhold til gjeldende regelverk. Rittet er åpent for alle klasser fra M/K 10, og for internasjonal deltagelse.


INNSKRIVNING.

Ved start vil det være egen innskrivningsprotokoll for begge fellesstartene.

Denne vil være tilgjengelig 45 min før start og samles inn 5 min før start i de respektive klassene.


MÅLFOTO OG RYGGNUMMERPLASSERING.

Ett ryggnummer og målfotonummer benyttes for alle klasser på samtlige etapper.

Startnummer må være korrekt påsatt ved innskriving.


VAKTHOLD.

Samtlige løyper er merket for at rytterne selv skal finne vei. 3 og 1 km før målgang merkes med rød triangel. Hvarnesrunden lørdag sikres med MC’er. Ryttere: husk slipp MC’ene frem!


TRAFIKKREGLER.
 
Tempo og fellesstart kjøres i løyper som er åpne for trafikk. Rytterne må derfor forholde seg til dette og følge trafikkreglene, ingen kjøring på venstre side. Skifte av kjørefelt uten lovmessige signaler vil medføre bøter, og i verste fall disking.

Det vil være vakter på alle sentrale punkter i løypa for de yngste klassene. Samtlige felt har lederbil, og det benyttes MCer på de største feltene.  Vi henstiller alle deltagere til å rette seg etter anvisninger fra vakter og MCer som er der for å gjøre arrangementet så sikkert som mulig.   Det er viktig å huske at vaktene er der for sikkerheten og ikke for å vise vei.  Løypene er merket, men rytterne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med løypene.

Det er stedvis dårlig asfalt, kjør løypebefaring og vær oppmerksom!!


LANGING.
 
I fastlagte langesoner (kun løypelengde over 80km) og fra bil når dommer gir tillatelse til det.
 Langesone Hvarnes-løypa (Hvarnesrunden) er ved Høyjord stavkirke.

Langesone søndag (Junior/ Senior) blir i området ved Undrumsdal Kirke og 200m fremover.


SERVICE.
 
Klubbene stiller selv servicebiler med utstyr og servicemann for M/K-13-14 og M/K 15-16 (nøytral) og Junior/Senior.
 Hvilke lag og rekkefølge avgjøres på lagledermøtene.  Servicekøen settes opp basert på resultatene etter tempo og sammenlagt etter 2 dager for junior og senior.

Løypene er teknisk krevende og det henstilles til alle sjåfører å vise hensyn og forsiktighet!